Nederlands
English
home
About works private works public works exhibitions more contact


Tactile Spatiality
In ‘Tactile Spatiality’ (een titel die de zintuiglijke aspecten van ruimte uitdrukt), startte Sjanet Bijker haar werkproces door een uitgebreid ruimtelijk onderzoek. Dit onderzoek resulteerde in het in kaart brengen van de expositieruimte en de omgeving, waarvoor het Roombeek-gebied in Enschede beschikbaar was. Woorden voor gemoedstoestanden en de mogelijke interactie tussen de ruimte en de omgeving werden benut als vlekkenplan. Deze noties refereerden aan de vuurwerkramp, die enkele jaren geleden terplekke plaatsvond, maar ook aan de mogelijke toekomst en hoopgerichte activiteiten die plaats gaan vinden in de nog lege ruimte van het gebied. Gedurende drie dagen bracht Sjanet Bijker deze contemplatieve (beschouwende) gedachten terug in het Balengebouw, het enige overgebleven gebouw in het vuurwerkrampgebied, door cirkelende tekeningen op de vloeren en de muren te maken, waarin alle gedachten waren geconcentreerd. De “murals” werden vergezeld van geluidswerk. Een computer genereerde de toenemende geluiden van audio-opnames met uitgesproken wensen voor een-ideale-plek, op een dusdanige manier dat een kakofonisch geluidsbeeld ontstond, dat overging in ethergeruis.

Dit werk omvatte op deze manier niet alleen de zintuiglijke (hoorbare, visuele) aspecten van de beleving van ruimte, maar ook de psychologische en sociologische kant.

Balengebouw, Roombeek, Enschede, Nederland
Juni/Juli 2004
Tactile Spatiality