Nederlands
English
home
About works private works public works exhibitions more contact


Drawing Soundings
“Drawing Soundings” is een neologisme dat refereert naar het zelfcreërend vermogen van geluid (tekenende geluiden), en draagt als subtitel: “geometrische figuren in tijd en ruimte”. De driehoek, de cirkel en het vierkant, de algemene basisvormen, dienen als metaforen en modellen voor een groot aantal betekenissen in verschillende kennisvelden (semiotiek, wiskunde, biologie, chemie, esoterie, etc…). De driehoek, cirkel en vierkant werden gepresenteerd in de ruimte op immateriële wijze. Het specifieke geluid van tekenen van deze symbolen in de ruimte van SYB werd met audioapparatuur opgenomen. Dit karakteristieke, maar zeer herkenbare geometrische geluid werd teruggeplaatst in de ruimte, op een dusdanige wijze, dat bijvoorbeeld “de cirkel” over de grond leek te kruipen.
Dit werk veroorzaakt een synesthesie-ervaring.

Groepsexpositie: “Oh Alice”
Kunsthuis SYB, Beetsterzwaag, Nederland
Januari/Februari 2004


Drawing Soundings