Nederlands
English
home
About works private works public works exhibitions more contact
Landmark Creatief Stadsdeel Ebbingekwartier
Opdracht tot uitwerking van het schetsontwerp naar het definitieve ontwerp. Opdrachtgever Stichting Creatieve Stad Groningen. Verwachte realisatie: 2008

Stichting Creatieve Stad wil de aandacht vestigen op het Creatieve Stadsdeel Ebbingekwartier. Gevraagd is een ontwerp te maken voor aan/op de historische schoorsteenpijp van de voormalige vleesconservenfabriek aan het Boterdiep (thans meubelmakerij Op Maat). Het kunstwerk moet een landmark voor het gebied worden en een symbool zijn voor de toekomstige ontwikkelingen / activiteiten in het gebied. De nadruk ligt op het creatieve en innovatieve aspect, en het kunstwerk moet de mogelijkheid bieden om interacties met andere projecten in het gebied aan te gaan.

Gebiedsinformatie: Het Ebbingekwartier wil zich ontwikkelen als een creatieve stadsdeel. Het idee is dat het Creatieve Stadsdeel Ebbingekwartier op sociaal-economisch en cultureel gebied weer het verzamelpunt van activiteiten wordt dat het van oudsher was. In het gebied is ruimte, er is leegstand – wat kansen biedt voor nieuwe invullingen – en het gebied heeft een interessante maat zodat allerlei activiteiten op een relatief korte afstand van elkaar zijn samen te voegen en te verbinden. Ondernemers in het gebied willen graag samenwerken en hebben een concreet plan van aanpak opgesteld om de diverse activiteiten voor te bereiden. De beoogde voorzieningen zijn; hybride winkels en resourcecenters voor creatieve ondernemers, het COB10 project en de op te richten Innovatie Coöperatie.