Nederlands
English
home
About works private works public works exhibitions more contact
Sjanet Bijker woont en werkt in Groningen, Nederland

sjanet.bijker@tiscali.nl
www.de-bron.eu

2003-2005 DAI Public (Dutch Art Institute – Mastersprogramme (postgraduate research and practice in art, Enschede
1998-2003 Academie Minerva, Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving, Groningen

OPDRACHTEN/PROJECTEN

LANDMARK CREATIEF STADSDEEL EBBINGEKWARTIER, in opdracht van: St. Creatieve Stad Groningen. Oplevering: 2008

GRONINGSE NIEUWE 2006: in opdracht van het college van B&W van de Gemeente Groningen het verder ontwikkelen en evolueren van het ontwerp “A Court for Meet and Greet”. Het resultaat is het nomadisch kunstproject “de Bron” een pilot in de openbare ruimte van de stad Groningen. www.de-bron.eu

Openingsperformance GEMAAL SCHAPHALSTERZIJL, november 2005. Opdrachtgevers: Bureau Noordeloos/ Waterschap Noorderzijlvest/ Ballast Nedam

Universiteit van Twente: Schetsontwerp voor een kunstwerk in de publieke ruimte van de campus in Enschede, "A COURT FOR MEET AND GREET", mei 2005

STIPENDIA en SPONSORING

2006 - Stimuleringssubsidie “Groningse Nieuwe” van de Gemeente Groningen: projectsubsidie voor vervolgtraject voor “A Court for Meet and Greet” in de openbare ruimte te Groningen, resulterende in “de Bron” een nomadisch kunstproject www.de-bron.eu

2004 - Nederlandse Ambassade in Shanghai, Peoples’ Republic of China en de
Provincie Groningen voor het project “Matchmaking at Suzhoucreek” Shanghai

2003 - Klaas Dijkstra Fonds en in natura door diverse bedrijven op het gebied van Theaterequipment en Geluidstechniek (Soundbase, Lichtpunt, Kees Zwarts).

NEVENACTIVITEITEN
* Werkveldadviescommissie Autonome Kunst, masterprogramma en bacheloropleidingen Hogeschool ArtEZ
* Lid van de artclub van Kunsthuis SYB, Beetsterzwaag, Nederland, 2006
* Gastdocent Academie Minerva Groningen (2004 - heden)
* Geven van workshop symposium “Kunst&Ondernemen”, provincie Drenthe
* Lid visitatiecommissie (NQA)voor accreditatie masterniveau autonoom beeldende kunst, Sandberg Instituut.
* Selectiecommissie Media Art Festival Friesland
* Programmacoördinator, Kunsthuis SYB, Beetsterzwaag, Nederland (2004-2006)
G-bron-32.jpg